• Verzorging aanwezig

  Maandag t/m vrijdag 13u30 - 21u00
  Zaterdag & Zondag: 08u00 - 17u00

  Afspraak maken?
  Bel 06 52334527

  fysio@buitenboys.nl

  www.amverzorging.nl

  De verzorging bij de club vindt plaats onder supervisie van Arie Mengers, met behulp van een aantal stagiaire en of derden. Om de verzorging overzichtelijk en bereikbaar te houden voor alle leden zijn een aantal regels opgesteld waar iedereen zich aan dient te houden.

  Regels verzorging SC Buitenboys:
  De keuze of en waar een behandeling gestart zal worden bij jeugdleden is te allen tijde de verantwoordelijkheid en keuze van de ouders. Ieder lid van SC Buitenboys mag een beroep doen op verzorging.
  Trainers dienen de beoordeling of een speler gebruik mag maken van de verzorging via Arie aan hem over te laten. Alle spelers die langskomen worden geregistreerd met naam, team, telefoonnummer ouder/verzorger en aard van de blessure.
  Arie stelt een diagnose en start direct een behandeling. Als er meer dan 1 behandeling nodig is zal er t/m de C-junioren door Arie contactgezocht worden met een ouder/verzorger. (Na het eerste contact is het de verantwoordelijkheid van ouders om op de hoogte te blijven van het behandelplan).
  Arie bepaalt of een speler kan trainen/spelen, indien dit mogelijk is bepaald hij of dit individueel (eventueel onder begeleiding), of met de groep is. spelers die geblesseerd zijn en zelf niet mogen trainen kunnen alleen bij een training/wedstrijd aanwezig zijn als dit het herstel van de blessure niet in de weg staat, dit is ter beoordeling aan Arie.
  Bij voorkeur komen geblesseerde spelers in ieder geval voor behandeling tijdens de trainingstijden van het eigen team.
  Spelers die tijdens een training/wedstrijd verzorging nodig hebben, zullen met voorrang behandeld worden.
  Spelers die onder behandeling staan krijgen het dringende advies om niet met andere (sport) activiteiten die de blessure kunnen verergeren mee te doen. (de verantwoordelijkheid ligt bij de ouder/verzorger).