• Als u uzelf of uw kind wilt inschrijven dan verwijzen wij u naar de betreffende coördinator waarvan u de gegevens in de tabel onderaan deze pagina kunt vinden voordat er tot formele aanmelding wordt overgegaan. 
  Hij of zij kan u dan alle specifieke informatie geven, kijken of- en waar er plaats is, in welk team hij/zij geplaatst kan worden en wat de kansen zijn als er eventueel een wachtlijst is. In principe schrijven we aanvragers niet in als lid als ze niet in een team geplaatst kunnen worden. Alleen de coördinator kan daar uitsluitsel over geven.

  Bij minderjarigen vragen we of een ouder- of voogd contact met de coördinator wil opnemen. 

  Inschrijving gaat altijd via de bijbehorende coördinator. Aan de volgende zaken moet voldaan worden:

  • volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier (te verkrijgen via de coördinator).
  • inlevering van een kopie legitimatiebewijs waaruit de identiteit van de in te schrijven speler blijkt
  • contante betaling van het inschrijfgeld (€ 15,--)
  • contante betaling van de contributie
  • indien van toepassing: de overhandiging van een overschrijvingsformulier ‘verzoek tot overschrijving veldvoetbal’ (C-junioren en hoger) dan wel een ‘verklaring speelgerechtigdheid pupillen’ (t/m D-pupillen). Het benodigde formulier dient door de te verlaten vereniging volledig te zijn opgemaakt / ondertekend en voorzien te zijn van een overschrijvingskaart
  • indien van toepassing: de afgifte van de KNVB-spelerspas
 • Onderstaand formulier kunt u voorafgaand aan uw aanmelding bij de coordinator vast invullen.
  U bent dan nog geen lid maar staat al wel vast in Sportlink, de database van de KNVB waar wij onze ledenadministratie in beheren.

 • Aspirantlid aanmelden

  Voornaam *
  Tussenvoegsel
  Achternaam *
  Initialen *
  Geslacht *
  Geboortedatum *
  Straatnaam *
  Huisnummer *
  Postcode *
  Plaats *
  Telefoonnummer *
  Mobielnummer *
  Email *
  EmailHerhalen *
  Iban *
  Captcha *
  Velden met een * zijn verplicht!