Als een nieuw lid zich aanmeld bij Buitenboys weten we over het algemeen niet op wat voor niveau ze binnenkomen. De vraag is? Wil het nieuwe lid zo hoog mogelijk spelen of puur alleen met vrienden/vriendinnen. Het is belangrijk dat eerst te onderzoeken. Als de speler zo hoog mogelijk wil spelen, zoekt de coördinator in samenspraak met de TC (Technische Commissie) een selectie (c.q. schaduw-) trainer die eventueel samen met de scouting de beoordeling kan doen. De TC geeft hierbij de opdracht aan de hand van de wens die de nieuwe speler heeft aangegeven tijdens de inschrijving.

Beide situaties worden aan de ouders medegedeeld bij inschrijving.

Spelen op niveau uitgangspunt

Is de speler toch niet selectiewaardig zal de coördinator een team zoeken voor de speelster/speler die past bij het niveau.

Mocht de speler het niveau hebben van de selectie, dan bekijkt de TC (in overleg met de trainer, waarbij de TC de uiteindelijke beslissing maakt) de situatie binnen de selectie. Moet er een ander kind afvallen, waar gaat zij/hij dan spelen? Ook die beslissing moet in communicatie duidelijk uitgelegd worden aan het spelers en ouders. Dit gebeurd door de trainer in aanwezigheid van een TC lid.