Communicatie over spelers die al lid zijn

  1. Als teams speelsters/spelers tekort komen voor een wedstrijd (zie A) en B)).
  2. Als er speelsters/spelers hoger of lager moeten gaan spelen voor hun eigen plezier en ontwikkeling (zie C) en D))
  1. Als een team in de recreatie 1 of meerdere spelers tekort komt door blessure of ziekte e.d. kunnen trainers in de recreatie de aanvulling voor een wedstrijd onderling regelen. Uitgangspunt is dat de speler ook in zijn/haar eigen team moet kunnen spelen. Het is wel handig om de coördinator even te laten weten. De trainer van het team waarin de speler standaard zit vraagt de speler om mee te doen bij het andere team.
  2. Zijn er qua spelers problemen bij de selectie of schaduwteams. Dan regelen die dat onderling. Alleen bij hoge uitzondering kan de selectie/schaduwtrainer een trainer van de recreatie benaderen voor het meespelen van een speler bij een wedstrijd. TC en coördinator moeten vooraf op de hoogte zijn.
  3. Wordt er een speler gespot door een selectietrainer en zou die hem/haar in zijn selectie willen hebben, zal hij dat eerst aan moeten geven aan de TC. Als die goedkeuring geven voor een proefperiode, zal de TC eerst via de coördinator, de trainer van het team van de speler inlichten. Daarna vraagt de coördinator, eventueel via de ouders, de speler en geeft aan dat het om een proefperiode gaat van maximaal 6 trainingen en 1 wedstrijd. Tijdens deze proefperiode blijft de speler sowieso bij zijn/haar eigen team spelen. Daarna kan zij/hij na goedkeuring door de TC overgeheveld worden naar de selectie. Hierbij licht de TC de coördinator in, die dan communiceert met de speler en de trainer van het team. Tijdens de proefperiode kan de coördinator zoeken naar een vervanger voor in het team. Dit kan ook een speler van de selectie zijn die gaat afvallen.
  4. Als een recreatietrainer een kind uit een ander team in zijn of haar team zou willen hebben of willen ruilen. Kan dit alleen via dezelfde weg als hierboven beschreven, zonder de proefperiode. Eerst de coördinator en TC inlichten en verzoeken en die zorgen bij goedkeuring voor de communicatie. De trainer benaderd niet zelf het kind en/of de ouders.
  5. De TC kan in samenwerking met de scouting en de coördinator vinden dat een kind in aanmerking komt om te kijken of het selectiewaardig is. Dat kan tussentijds, maar zal vooral na de jaarlijkse selectiedagen plaatsvinden. Dit zal dan voor een periode van 6 weken zijn waarin het kind 1 dag in de week meetraint met de selectie en de andere dag met zijn/haar eigen team en daar ook de wedstrijden speelt. Alleen als er ruimte is kan een selectietrainer het kind in een wedstrijd uitproberen. Altijd in samenspraak met TC, coördinator en Trainer eigen team. Daarvoor wordt er een mail verstuurd door de TC naar de ouders om de uitnodiging te bevestigen. De selectietrainer kan dit niet op eigen gelegenheid regelen om de transparantie te waarborgen.
  6. Aan het eind van het seizoen worden de voorlopige selecties en schaduwselecties bekend gemaakt. Dit zal tussen half en eind mei gebeuren, na intensief overleg van de TC met de selectietrainers. Waarbij de TC het laatste woord heeft. Alleen de TC stuurt een bericht naar de ouders met de uitnodiging en levert een voorlopige lijst aan bij de coördinator zodat die ook op de hoogte is. Aan het eind van de selectieprocedure krijgen alle spelers te horen in welk team ze voorlopig zitten. Dit is geen zekerheid voor het komende seizoen. Kinderen kunnen na een periode van spelen en zich bewijzen ook nog door het seizoen heen herplaatst worden. Ook de spelers die afvallen vanuit de selectie naar het schaduwteam of naar de recreatie, of die van het schaduwteam naar de recreatie gaan, krijgen een bericht waarin staat dat ze herplaatst worden. Gaat het naar de recreatie dan zal de coördinator een team zoeken waarin het kind geplaatst zal worden. Deze berichten zullen altijd en alleen vanuit de TC verstuurd worden. De coördinator geeft het team van de recreatie aan waarin het geplaatst wordt.

De sub a en b gelden alle bovenstaande betreffende punten C), D) en E)

Sub a:

Als een kind afvalt in de selectie zal de betreffende trainer het kind en de ouders een uitleg geven. Het waarom en de te verbeterende punten zullen in dat gesprek aangegeven worden.

Sub b:

Alleen de TC maakt afspraken met kinderen en ouders. Aan beloften van een persoon buiten de TC (trainer, bestuurslid, scout e.d.) kan en mag geen waarde gehecht worden. Om misverstanden te voorkomen beslist en communiceert alleen de TC.