• Update 08-01-2018:

  Uit de stemming zijn twee projecten naar voren gekomen: Een Scorebord en het Pannaveldje.

  Het is gebleken dat BEIDE projecten met de opbrengst van de Club va 50 gefinancierd kunnen worden.
  Alle sponsoren bedankt!

   

  Beste Leden,

  Allereerst willen wij u namens de sponsorcommissie en het bestuur hartelijk danken voor uw bijdrage in de Club van 50.

  Zoals u wellicht bij de aanmelding heeft gelezen wordt ieder jaar de opbrengst van de Club van 50 beschikbaar gesteld aan een doel binnen de vereniging .

  U als lid van de Club van 50 heeft daar zelf inbreng in.

  Daarom vragen wij u om uw bestemming voor de opbrengst kenbaar te maken. 

  Op onze nieuwjaarsbijeenkomst op 5 januari 2018 zal de sponsorcommissie bekend maken waar het bedrag (na aftrek van kosten is dit € 2160,-) ten goede aan zal komen.

  Namens de sponsorcommissie nodigen wij u dan ook van harte uit op de nieuwjaarsreceptie om de onderstaande invulstrook af te geven en onder het genot van een hapje en een drankje het nieuwe voetbaljaar in te luiden.

  INVULSTROOK IN TE LEVEREN OP 05 JANUARI 2018

  Club van 50 Brief