• Maandagavond 25 november was de jaarlijkse ALV met veel informatie over de club, de toekomst en tevens de herverkiezing van twee dagelijks bestuursleden.

  Tijdens de druk bezochte vergadering heeft Marco Seeleman het nieuwe voetbalplan voor alle geledingen gepresenteerd; recreatie, talenten en selectie.

  Voordat er over werd gegaan tot de stemming voor de twee dagelijks bestuursleden zijn er eerst een aantal leden in het zonnetje gezet en tot Lid van Verdienste of Erelid benoemd.

  De nieuwe Leden van Verdienste zijn:
  Louis van der Hoorn,
  Chris Blesing,
  Cor van den Broek

  De nieuwe Ereleden zijn:
  Geert van den Dam,
  Gerda Zondervan

  Voor de functie van Secretaris was Gerda Zondervan afgereden en verkiesbaar zonder tegenkandidaten. Gerda is met meerderheid van stemmen weer gekozen tot secretaris.

  Richard Langeveld was aftredend voorzitter en had zich verkiesbaar gesteld. Voor de functie van voorzitter was een tegenkandidaat die zichzelf heeft gepresenteerd.
  Na stemming is Richard met overgrote meerderheid van stemmen als voorzitter herkozen.

  Na afloop was er de gebruikelijke “Borrel van het bestuur”.

  Het bestuur is er weer klaar voor en heeft zin in de nieuwe periode van 3 jaar.

  Cor lid van Verdienste

  Gerda Erelid