• Maandag 25 november houden wij om 20:00 uur onze Algemene Leden Vergadering.

    Vragen kunnen ingediend worden voor 11 november zodat deze meegenomen kunnen worden in de definitieve agenda.
    Ook aanmeldingen voor een bestuursfunctie gaarne voor 11 november kenbaar maken via info@buitenboys.nl
    Dit in verband met de stemmingsprocedure.

    Hieronder de conceptagenda.