• 10 december vindt voor onze leden om 20.00 uur de ALV plaats. Een belangrijk punt is het vrijkomen van de functie van penningmeester. Wilt u informatie over deze functie: mail dan Richard Langeveld via voorzitter@buitenboys.nl

  Heeft u een vraag voor de ledenvergadering, dan kunt u deze indienen via info@buitenboys.nl voor 2 december.

   

   Algemene ledenvergadering S.C. Buitenboys vastgesteld op 10 december 2018.

   

  • Opening voorzitter 20.00 uur.
  • Voorstellen bestuurslid commerciĆ«le zaken Raymond Marten
  • Voorstellen bestuurslid wedstrijdzaken Cherrelle Snell
  • Goedkeuren van de notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 11-12-2017
  • Jaarverslag van de penningmeester
  • Vaststellen van de begroting
  • Vaststellen van de contributies
  • Verslag van de kascommissie
  • Aftreden penningmeester en verkiezing nieuwe penningmeester
  • Aftreden huidige leden van de kascommissie
  • Verkiezing  / aanstellen nieuw te vormen kascommissie
  • Verslag en advies VMB
  • Behandelen vooraf ingediende vragen