• De statuten en het Huishoudelijk reglement kunnen op de maandagavonden van 20.00-21.00 worden ingezien