postadres:
SC BuitenBoys
Postbus 30058
1303 AB  Almere

Tel. nr. 036 5322197
mail:info@buitenboys.nl

Velden en kantine:
Sportpark Polderkwartier
Daniel Stalpaertstraat 1
1333 NA Almere

SC BuitenBoys
KNVB nr: BBDB56G
district: West I

Clubdiensten

ZATERDAG 23-09-2017

07:45 - 13:15     BB JO12-3

13:00 - 18:45     BB MO13-1

ZONDAG 24-09-2017

07:45 - 13:15     BB 2

13:00 - 18:45     BB JO9-1 zon. / JO9-3 zon.

             

ZATERDAG 30-09-2017

07:45 - 13:15     BB MO15-1

13:00 - 18:45     BB JO13-4

ZONDAG 01-10-2017

07:45 - 13:15     BB 5

13:00 - 18:45     BB 3

             

ZATERDAG 07-10-2017

07:45 - 13:15     BB 3 (zat)

13:00 - 18:45     BB JO13-6

ZONDAG 08-10-2017

07:45 - 13:15     BB JO19-2

13:00 - 18:45     BB JO8-1 / JO8-2

             

ZATERDAG 14-10-2017

07:45 - 13:15     BB JO14-1

13:00 - 18:45     BB JO10-10

Weersverwachting
Almere
Meer weer in Almere
SC Buitenboys en de spelerspas PDF Afdrukken E-mailadres

Algemeen

Nieuwe leden die in aanmerking komen voor een spelerspas, dienen bij de inschrijving een originele goedgelijkende pasfoto van hen zelf in te leveren. Tevens ondertekenen zij een verklaring met dezelfde tekst als die op het aanvraagformulier voor de spelerspas staat aangegeven. Op deze manier wordt voorkomen dat als het aanvraagformulier op de club wordt ontvangen men weer richting de vereniging moet komen teneinde de pas te kunnen aanvragen. Na ontvangst van het aanvraagformulier wordt de foto aan het formulier bevestigd en richting de drukker gezonden. De tijdelijke spelerspas komt via de coördinator bij de betreffende leider van het team. Het uitleveren van de uiteindelijke spelerpas geschiedt enkele weken later. Leden die al lid zijn van vereniging, maar voor het eerst in aanmerking komen voor een spelerpas worden op daartoe aan te geven momenten in de gelegenheid gesteld de spelerspas aan te vragen.

Geldigheid

De spelerspas is miv 1 jan 2011 4 jaar geldig voor A B C en D spelers en 10 jaar voor senioren.

Kosten

De kosten voor het aanvragen van een spelerpas zijn opgenomen in het inschrijfgeld. Dit geldt tevens voor overschrijvingen. Kosten die gemaakt moeten worden in geval van diefstal / vermissing of beschadiging komen voor rekening van de betreffende speler. Deze kosten dienen samen met het daartoe bestemde formulier bij de aanvraag contant te worden voldaan.

Spelerpas en overschrijving naar de SC Buitenboys

Indien men van een andere vereniging overgeschreven wenst te worden naar de SC Buitenboys, dan dient men de oude spelerspas, tezamen met het overschrijvingenformulier, bij de inschrijving in te leveren. Zonder de spelerspas zal de KNVB de overschrijving niet goedkeuren en kan de inschrijving niet verricht worden.

Spelerpas en overschrijving van de SC Buitenboys

Indien men overgeschreven wenst te worden van de SC Buitenboys naar een andere vereniging, dan dient men de oude spelerspas, tezamen met het overschrijvingenformulier, in te leveren bij de nieuwe vereniging. Zonder de spelerspas zal de KNVB de overschrijving niet goedkeuren. Het in ontvangst nemen van de spelerpas is een verantwoording voor de speler zelf.

Maatregelen bij het niet tijdig aanvragen van de KNVB-spelerspas

Spelers die ondanks (herhaaldelijke) oproep de spelerspas niet hebben aangevraagd, mogen niet deelnemen aan wedstrijden in KNVB-verband. Deze bepaling is tevens van toepassing op spelers die de spelerspas dusdanig laat hebben aangevraagd waardoor de speelgerechtigdheid op grond van hun tijdelijke spelerspas is komen te vervallen. Indien uit de spelerspas-administratie van de SC Buitenboys blijkt dat een speler nog geen spelerspas heeft aangevraagd terwijl hij/zij hier wel toe in de gelegenheid is gebracht, zal deze speler door het bestuur een speelverbod worden opgelegd. Van dit speelverbod wordt de speler per brief in kennis gesteld. Ook de leider en coördinator zullen zoveel als mogelijk op de hoogte worden gebracht. Tevens volgt bij de KNVB een afmelding als spelend lid. Het lidmaatschap van de SC Buitenboys blijft gehandhaafd. De speler zal per brief worden geïnformeerd aangaande de betalingsverplichting en de termijn waarbinnen de betaling dient te geschieden. Als 2 weken na oplegging van het speelverbod de betreffende speler de boete nog steeds niet heeft voldaan, zal het bestuur conform de Statuten en het Huishoudelijk Reglement over kunnen gaan tot verdere maatregelen.

Aansprakelijkheid

Het bestuur van de SC Buitenboys is niet aansprakelijk voor de gevolgen die ontstaan bij één der overtreding die er mbt de spelerspas mogelijk zijn. Eventueel aan de vereniging opgelegde boetes zullen worden verhaald op de overtreder. Hierbij dient het “straftoemetingsbeleid spelerpas” van de KNVB als leidraad.Het bestuur behoudt zich de mogelijkheid voor om bij het niet voldoen van de boete of bij herhaaldelijke overtredingen op het gebied van de spelerspas, andere maatregelen te nemen (bv terugtrekking van het gehele team uit de competitie). Boetes die de KNVB aan de club oplegt wegens het spelen van een speler zonder dat voor deze speler een spelerspas is aangevraagd of is afgegeven, worden in overeenstemming met het besluit van de Algemene Ledenvergadering dd 30 november 2006, verhaald op de betreffende speler. 

 

 

Trainingsschema
(per 28-08-2017)

Meld het ons: Overtredingen van onze gedragsregels, een ruzie op/rond het veld, lichamelijke of geestelijke mishandeling, pesten, ongelijke behandeling KLIK HIER

Verzorging aanwezig
    

Ma t/m Vrij: 13.30-21:00
Zaterdag:    08.00-17.00
Zondag:      08.00-17.00
 
Afspraak maken:
06 52334527

fysio.buitenboys@gmail.com
www.amverzorging.nl

Sponsoren


Volg je club via Twitter.
Voor het laatste nieuws.

  • @Buitenboys_sc
  • @Buitenboysjeugd
  • @BboysMEIDEN

Volg je club via Facebook

website login

Onthoud mij

contact

SC BuitenBoys
KNVB nummer: BBDB56G 
district: West I

post:
SC BuitenBoys
Postbus 30058
1303 AB Almere      
Velden en kantine:
Sportpark Polderkwartier
Daniel Stalpaerstraat 1
1333 NA  Almere

info nr: 036 5322197
mail: info@buitenboys.nl

Bezoekers

Vandaag47
Gisteren147
Deze week391
Deze maand3904
Alle543239

kantine openingstijden

MAANDAG        18.00 - 23.00
DINSDAG          18.00 - 23.00
WOENSDAG      18.00 - 23.00
DONDERDAG     18.00 - 23.00
VRIJDAG           18.00 - 23.00
ZATERDAG        08.00 - 19:00
ZONDAG           08.00 - 19:00 

(per 19 augustus 2013)

Twitter

SC Buitenboys heeft een nieuw Twitter account   @Buitenboys_sc   !!

Wij gaan kijken in hoeverre wij sneller de mensen kunnen informeren over allerlei zaken zoals afgelastingen, feesten, oproepen etc etc. We hopen dat het een succes gaat worden !

RocketTheme Joomla Templates