Clubdiensten

Zaterdag 5 April
08.00 - 13.30 uur D13
13.15 - 18.30 uur E15

Zondag 6 April
08.00 - 13.30 uur ZON 6
13.15 - 18.30 uur C3

Zaterdag 12 April
08.00 - 13.30 uur D9
13.15 - 18.30 uur E8

Zondag 13 April
08.00 - 13.30 uur C6
13.15 - 18.30 uur A1

Zaterdag 19 April
08.00 - 13.30 uur 
13.15 - 18.30 uur

Zondag 20 April
08.00 - 13.30 uur
13.15 - 18.30 uur

Zaterdag 26 April
08.00 - 13.30 uur 
13.15 - 18.30 uur

Zondag 27 April
08.00 - 13.30 uur
13.15 - 18.30 uurWeersverwachting
Almere
Meer weer in Almere

Koop uw kaarten in de kantine

adam

mededelingen
PDF Afdrukken E-mailadres
 
VRIJDAG 18 APRIL ZIJN ALLE TRAININGEN AFGELAST IVM GOEDE VRIJDAG EN DE
 
VOORBEREIDING VAN DE DRIE GROTE PAAS TOERNOOIEN DIE WIJ ZATERDAG (D),
 
ZONDAG (B) EN MAANDAG (E) ORGANISEREN.
 

 Verklaring voorzitters Altius en SC Buitenboys 

 

Afgelopen zaterdag vond een incident plaats tussen een speler van Altius en een speler van Buitenboys. Dit gebeurde na afloop van een wedstrijd waarin beide jongens niet tegen elkaar gespeeld hadden.

 

Wij, als voorzitters van beide verenigingen, betreuren dit incident ten zeerste en benadrukken het belang van sportiviteit binnen en buiten het veld.

 

In deze tijd van social media verspreidt nieuws zich niet alleen snel, maar vaak ook niet helemaal correct/volledig. Ook de regionale media lieten zich de afgelopen dagen helaas niet onbetuigd.

 

Omdat onze teams elkaar ongetwijfeld nog vaak zullen tegenkomen, hechten wij belang aan juiste berichtgeving aan onze leden. Daarom dit gezamenlijke bericht.

 

Voor de speler van Altius en zijn team betrof het een zeer vervelend en bedreigend incident. Altius is hier zorgvuldig mee omgegaan. Met de individuele speler, het team en de begeleiders hebben inmiddels gesprekken plaatsgevonden.

 

SC Buitenboys heeft direct na het incident de betreffende speler ter verantwoording geroepen en een nader onderzoek ingesteld. Dit onderzoek is inmiddels afgerond en passende maatregelen zijn genomen. Altius heeft het volste vertrouwen in een correcte afhandeling door SC Buitenboys.

 

Het is goed en belangrijk om zorgvuldig met dit soort zaken om te gaan, deze adequaat af te handelen en altijd alert te blijven, zodat we ontspannen en sportief kunnen blijven genieten van voetbal, bij Altius én bij SC Buitenboys!

 

Tom Verdam                     Rob Mueller

vv Altius                             SC Buitenboys

 Incident met speler Altius

Zaterdag jl is er een incident geweest tussen een D-speler van Altius en van Buitenboys. Een incident zoals er velen zijn tussen twee pubers, echter door eenzijdige berichtgeving van de Gooi en Eemlander (via een berichtje van een moeder op Dichtbij nl) kwam dit in de landelijke pers terecht.

Uiteraard keuren wij als geen ander alle geweld op en rond de velden af en zullen volgens onze regels dan ook maatregelen tegen deze speler nemen, echter men mag niet vergeten dat dit incident alleen de landelijk pers haalt omdat het om een Buitenboys speler gaat.

Er is uiteraard ook kontakt geweest met bestuur van Altius en zij delen onze mening.

Buitenboys ligt sinds de dood van Richard Nieuwenhuizen onder een vergrootglas. Wij hebben sinds december 2012 een groot aantal maatregelen getroffen om een zo veilig mogelijk sportklimaat te creeeren, echter bij een club met bijna 1400 leden heb je helaas niet iedereen in de hand.

Rob Mueller
Voorzitter SC Buitenboys

Aanstellen nieuwe trainer zaterdag 1

 Wij zijn als bestuur en technische staf verheugd om te melden dat ook onze vacature van trainer/coach voor de Buitenboys Zaterdag 1 is ingevuld. Wij hebben met trainer Larbi Essabbar een overeenkomst afgesloten voor een periode van 1 jaar.

Wij wensen Larbi heel veel succes met de Buitenboys Zaterdag 1

SC Buitenboys

alt

Organigram voetbal technische zaken Buitenboys

alt

Komt u ook naar de Amsterdamse avond

op 9 mei voor het KWF.

Trainer Zondag selectie

Een grote Almeerse club als SC Buitenboys met ruim 1300 leden hoort met haar Zondag 1 (standaard team) minimaal in de 2e klasse te spelen. Wij hebben de afgelopen jaren geprobeerd om met trainer Igor van Gelderen een kampioenschap of periodetitel te pakken om zo uit de 5e klasse te promoveren. Dit is ondanks het potentieel aan spelers helaas niet gelukt.

 

Deze maand hebben we de samenwerking met Igor in goed overleg beëindigt en intern met onze technisch managers een duidelijke profielschets gemaakt van een trainer die ons wel naar een hogere klasse kan loodsen. De oplossing lag heel erg dichtbij.

 

We zijn daarom zeer tevreden om kenbaar te kunnen maken dat wij BEN VIS als hoofdtrainer Zondag selectie hebben aangesteld. Ben is drie jaar geleden bij ons begonnen als hoofdtrainer van de Zaterdag 1 en heeft in zijn 2e jaar voor een kampioenschap gezorgd en de Zaterdag laten promoveren naar de 4e klasse. Dit jaar stabiliseert de zaterdag 1 zich in deze klasse, met nog een kans op een periodetitel. Wij hebben Ben leren kennen als een goed voetbalcoach, een fijn mens, zeer geïnteresseerd in onze jeugd teams en bereid met onze technische staf de SC Buitenboys in zijn geheel sportief en prestatief op een hoger niveau te brengen.

Buitengewone Ledenvergadering

Op dinsdag 22 april 2014 zal er een buitengewone ledenvergadering plaats vinden inzake mogelijke verbouwing complex/kantine SC Buitenboys (enig agenda punt). U bent hierbij van harte uitgenodigd.

Inschrijven bij Buitenboys

We gaan binnenkort weer nieuwe leden inschrijven !

Wil jij bij ons komen voetballen stuur dan een mail naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.   en wij houden je op de hoogte van de inschrijfdagen.

Bestuursmededeling

Het Bestuur van Sc Buitenboys heeft de overeenkomst met Voetbalcity / Igor van Gelderen in goed onderling overleg aan het einde van het lopende seizoen beeindigd.

Tevens zal Igor van Gelderen aan het einde van dit seizoen terugtreden als Hoofdtrainer van de Zondagselectie.

We willen langs deze weg Igor bedanken voor zijn inzet de afgelopen periode bij Sc Buitenboys.

Het Bestuur

Contributie 2014-2015

Vrijdag 14 maart wordt de contributiebrief voor seizoen 2014-2015 weer verstuurd, hieronder kunt u de belangrijkste punten mbt de contributie lezen. Mocht u vragen hebben stuurt u dan svp een mailt naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

  • De 1e termijn van de contributie moet vóór 15 april 2014 betaald zijn. De 2e termijn vóór 30 mei 2014. Het bestuur kan in individuele gevallen hiervan afwijken.

  • Per contributietermijn wordt u een contributiebrief verzonden. Er zal echter bij het niet betalen van de 1e contributietermijn geen 2e contributiebrief gezonden worden.

  • Betalingsregeling is mogelijk (initiatief ligt bij speler / vertegenwoordiger), echter het schriftelijke verzoek hiertoe moet vóór de 1e betalingstermijn (15 april 2014) bij het bestuur binnen zijn.

  • Indien de 1e of 2e contributietermijn niet (tijdig) is voldaan, zal het lidmaatschap aan het einde van het verenigingsjaar (30 juni 2014) namens de vereniging automatisch worden beëindigd.

  • Opnieuw inschrijven volgens de daarvoor geldende bepalingen behoort, als er nog plaats is, tot de mogelijkheden. Let op: Herinschrijven voor 1 juli 2014 kost Euro 15; herinschrijven ná 1 juli 2014 kost Euro 50 (besluit ALV november 2008).

  • Indien vóór 31 mei 2014 het lidmaatschap schriftelijk wordt beëindigd, zal de al betaalde contributie geretourneerd worden.

  • In geval van beëindiging lidmaatschap door de vereniging of in geval van opzeggen na 31 mei 2014, vindt er geen contributierestitutie plaats.

Aanstelling Technisch Managers

Bestuursmededeling

Het bestuur heeft per direct, Edward Burleson en Yearl Tevreden, voor de komende 3 jaar aangesteld voor het technisch beleid van de club. Aangezien Edward en Yearl al een aantal jaren bij de club horen, behoeven ze geen verdere introductie.

Zij zullen verantwoordelijk zijn voor de aanstelling van de selectietrainers en invulling van de selectie elftallen. Verder zullen zij mede verantwoordelijk zijn voor het beleidsplan en de uitvoering daarvan. In het beleidsplan zullen o.a doelstellingen en regels worden uiteengezet.

Ze worden aangesteld als technisch manager bovenbouw (Edward Burleson) en technisch manager onderbouw (Yearl Tevreden).

Bovenbouw: B junioren, A junioren, Zaterdag selectie en Zondag selectie

Onderbouw: C junioren, D pupillen, E pupillen, F pupillen, Mini's.

Daarnaast is Edward volgend jaar hoofdtrainer van de C junioren en blijft Yearl hoofdtrainer van de A junioren.

Het aanstellen van de selectie-trainers zal de eerste prioriteit hebben en daar zal binnenkort dus mee worden gestart! Het beleidsplan zal daarna hoge prioriteit hebben, aangezien we die voor begin van het nieuwe seizoen willen presenteren.

Wij wensen beide heren veel succes en wijsheid, maar wij als bestuur hebben er alle vertrouwen in dat Edward en Yearl in samenwerking met hun trainers SC Buitenboys naar een nog hoger niveau zullen tillen.

Namens Het Bestuur SC Buitenboys,

 

Rob Mueller

Voorzitter

Peter Bakker

Bestuurslid VTZ  Sc Buitenboys

 

Buitenboys heeft nog plaats voor F-jes geb. 2005 

Wij hebben nog plaats voor een aantal nieuwe F spelertjes  (geb 2005)

Meld je snel aan via de Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 actie voor KWF Alpe d'HuZes 

 

Enkele bestuurs- en kaderleden van SC Buitenboys gaan samen met de familie van Mathijs Douwe Krouwel, die op 10-jarige leeftijd overleed aan kanker, op 5 juni 2014 de Alpe d’Hues per fiets beklimmen en willen hierbij geld ophalen voor het KWF.

 

 

Veld 1 nu Richard Nieuwenhuizen Veld 

Ter nagedachtenis aan het overlijden van Richard Nieuwenhuizen heeft de SC Buitenboys veld 1 naar hem vernoemd, zodat zijn naam en het voetbalgeweld niet vergeten zal worden !

 

"wat een kut voetbal" weer verkrijgbaar

weer verkrijgbaar:


         

Toernooidagen Buitenboys

alt

Bestuursmededeling

Maandag  02-9-2013,

Voor alle leden is het van belang dat iedereen met plezier kan voetballen op zijn eigen niveau.

Dat betekent dat we het belangrijk vinden dat we alle leden, ouders, begeleiders en staff leden de juiste aandacht en toekomstvisie kunnen bieden. We zijn de laatste jaren gegroeid naar de grootste vereniging binnen Almere, om dit verder te kunnen continueren met voor alle leden de juiste aandacht ,voor zowel de selectie als de recreatie voetballers heeft het bestuur de afgelopen week toegewerkt naar de volgende wijziging binnen het bestuur.

Het dagelijks bestuur welke verantwoordelijk is voor het beleid van de vereniging zal gevormd worden door:

Voorzitter: Rob Mueller
Secretaris: Richard Langeveld

De functie van Vice voorzitter zal in handen blijven van Geert van den Dam

Een nieuwe functie binnen het bestuur is: beleid voetbal technische zaken.
De nieuwe functie zal uitgevoerd worden door: Peter Bakker.
Wij zijn zeer verheugd met het toetreden van Peter Bakker binnen het bestuur.

Wij zullen voor alle leden klaarstaan en met veel plezier en kundigheid de vereniging verder ontwikkelen.
Deze aanpassingen zullen tijdens de ALV ter goedkeuring van de leden worden voorgelegd, deze zal plaatsvinden in november.

Mochten jullie vragen hebben, het bestuur is elke maandagavond aanwezig vanaf 19.30 uur.
Of u kunt een email sturen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.   

Trainingsschemas per dag

 
versie 20 feb 2014

Verzorging aanwezig     
Ma t/m Vrij: 14.30-21:00
Zaterdag:    08.00-17.00
Zondag:      08.00-17.00
 
Ook zijn behandelingen
mogelijk dmv tel. afspr.
06 52334527

fysio.buitenboys@gmail.com
www.amverzorging.nl

Sponsoren

Volg je club via Twitter. Voor het laatste nieuws, uitslagen oproepen etc etc.

  • @Buitenboys
  • @Buitenboysjeugd
  • @BboysMEIDEN

Volg je club via Facebook

website login

Onthoud mij

contact

SC BuitenBoys
KNVB nummer: BBDB56G 
district: West I

post:
SC BuitenBoys
Postbus 30058
1303 AB Almere      
Velden en kantine:
Sportpark Polderkwartier
Daniel Stalpaerstraat 1
1333 NA  Almere

info nr: 036-5400956
mail: info@buitenboys.nl

Bezoekers

Vandaag12
Gisteren274
Deze week1244
Deze maand4259
Alle267251

kantine openingstijden

MAANDAG        18.00 - 23.00
DINSDAG          18.00 - 23.00
WOENSDAG      18.00 - 23.00
DONDERDAG     18.00 - 23.00
VRIJDAG           18.00 - 23.00
ZATERDAG        08.00 - 19:00
ZONDAG           08.00 - 19:00 

(per 19 augustus 2013)

Twitter

SC Buitenboys heeft een Twitter account   @Buitenboys   !!

Wij gaan kijken in hoeverre wij sneller de mensen kunnen informeren over allerlei zaken zoals afgelastingen, feesten, oproepen etc etc. We hopen dat het een succes gaat worden !

RocketTheme Joomla Templates