postadres:
SC BuitenBoys
Postbus 30058
1303 AB  Almere

Tel. nr. 036 5322197
mail:info@buitenboys.nl

Velden en kantine:
Sportpark Polderkwartier
Daniel Stalpaertstraat 1
1333 NA Almere

SC BuitenBoys
KNVB nr: BBDB56G
district: West I

Clubdiensten

Zaterdag 13-5
07:45 uur – 13:15 uur Sen 2
13:00 uur – 18:45 uur JO10-6
Zondag 14-5
07:45 uur – 13:15 uur Sen 4
13:00 uur – 18:45 uur Atl.                                        Madrid 

Zaterdag 20-5
07:45 uur – 13:15 uur JO10-7
13:00 uur – 18:45 uur JO11-4

Weersverwachting
Almere
Meer weer in Almere
SC BuitenBoys
PDF Afdrukken E-mailadres

grasn

Notulen Ledenvergadering

n Buitenboys

Afgelopen maandag 29-5 vond de Bijzondere ledenvergadering plaats bij Buitenboys.

 Hierbij zijn de resultaten besproken van de kascommissie en zijn de jaarcijfers getoond van seizoen 2015/2016 en is de begroting vastgesteld voor seizoen 2016/2017. 

In verband met een aantal financiële zaken die de kascommissie heeft geconstateerd  en aangetoond heeft het huidige bestuur deze zaken voorgelegd aan de verantwoordelijke ex voorzitter en penningmeester die deze functie en verantwoording deelde met administratie kantoor Boot.

Antwoorden van beide kanten bleven helaas uit.  

Het huidige bestuur heeft ter verantwoording ook deze zaken juridisch gesteld, ook hierbij bleven antwoorden helaas uit. 

Het betrof hierbij de volgende vraagstukken:

  • Stortingen contante contributies. Geen kwitanties, geen administratie beschikbaar en geen stortingen gedaan.
  • Stortingen toernooi omzetten en 3 weekenden welke niet zijn gedaan.
  • All Sport Events, betalingen facturen vanuit Buitenboys bestemd voor ASE.
  • All Sport Events, eindfactuur.
  • Contract omroep Flevoland, uit eigen naam uitgevoerd.
  • Storting KWF / AD6. missende stortingen. 

Daarnaast is de laptop van Buitenboys terug gevorderd waar de volledige administratie in opgeslagen is, ook deze is tot op heden niet ingeleverd. 

De leden hebben gestemd voor het niet verder juridisch vervolgen betreffende bovenstaande feiten. Door leden is een voorstel aangedragen om de ex voorzitter/penningmeester te royeren.

Dit punt wordt tijdens de eerstvolgende ALV op de agenda toegevoegd, wij hopen op dat moment op meer financiële inzage en deze te kunnen benoemen betreffende bovenstaande punten vanuit de kascommissie. 

Het huidige bestuur geeft openheid van de financiën en heeft George Froentjes bereid gevonden om vanuit zijn rol in de kascommissie te fungeren als vertrouwens persoon.

Er is volledige inzage in de cijfers om de vragen te kunnen beantwoorden. Vragen inhoudelijk kunnen gesteld worden via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.  

Daarnaast hebben Nathalie en Ron Redegeld zich vanuit de kascommissie terug getrokken omdat Ron met zijn administratie kantoor de financiële administratie van onze vereniging is gaan opzetten.

Samen met onze penningmeester Geert van den Dam.

Dit met de ondersteuning vanuit de gemeente om de resultaten weer onder controle te krijgen. 

Tevens heeft Peter Fikkert (erelid) zich beschikbaar gesteld voor de kascommissie, wij wensen Peter veel succes de aankomende periode.

De cijfers welke beschikbaar voor onze leden, zijn op te vragen via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

t        s

Interne bekercompetitie JO9

         

                        scema_interne

 

Beste leden,                                                      05-04-2017

 

Op regelmatige basis willen wij jullie op de hoogte houden van de

zaken waar wij als bestuur mee bezig zijn om jullie club verder te

ontwikkelen.

 

Verbouwing:

• De kleedkamers in ons clubgebouw zijn weer in gebruik genomen.

   Ze zien er prachtig uit. Alle vloeren, muren, plafonds en bankjes 

   zijn opgeknapt.

• Sportverzorger Arie zit weer in zijn eigen, opgeknapte en iets

   grotere, ruimte.

• De restauratie van onze kantine verloopt nog steeds voorspoedig.

   Er wordt nu gewerkt aan het verlaagde plafond, begin mei

   zal de mooie nieuwe houten vloer gelegd worden en met

   Hemelvaart staat volgens planning de nieuwe bar. 

• Er is nieuwe buitenverlichting rondom geïnstalleerd voor veiligheid

   en een gezellige sfeer.

• Zaterdag 15 juli willen we de opening van onze nieuwe kantine

   feestelijk met alle leden vieren.

BB_5 image3_1

Contributie inning:

• Alle leden hebben via email en of sms een bericht van ClubCollect

   gekregen met het verzoek tot betalen van de contributie voor het

   nieuwe seizoen. Er kan in termijnen maar ook in 1 keer betaald

   worden. Het voordeel is de mogelijkheid om gespreid te betalen

   in 3 termijnen:15 april; 29 april; 13 juni.

   Geen bericht van ClubCollect gehad? Mail  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

   voor de betaling.

• Bij vragen of onduidelijkheden: stuur een mail naar

   Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

• Sporters via het Jeugd Sport Fonds (JSF) kunnen dit aangeven via

   de link van ClubCollect of ook even een mailtje sturen naar

    Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Kascommissie:

• Op 19 juni zal een extra ALV uitgeschreven worden, zoals afgesproken,

   om de bevindingen van de kascommissie te bespreken.

 

Sponsoren:

• De sponsorcommissie werkt hard aan het binnenhalen van nieuwe

   sponsoren met goed resultaat

 

Evenementen:

• 7 april hebben we een Bingo avond met leuke prijzen. Jongeren < 18

   jaar onder begeleiding.

• Vrijdag 12 mei wordt er isw met de KNVB een 7x7 toernooi

   georganiseerd voor alle wel en niet leden 20+ / 30+ / 35+

• 14 juni willen we een lasergame event organiseren op de velden van

   Buitenboys voor de D en E jeugd.

• 15 juli feestelijke opening nieuwe kantine.

 

Voetbaltechnische zaken

We zijn bijzonder tevreden met de toevoeging van Eric Heijligers aan

onze voetbaltechnische commissie. Eric loopt al 17 jaar bij Buitenboys

rond als trainer.

 

Nieuwe coördinatoren:

Er zijn een aantal nieuwe vrijwilligers gevonden die bereid zijn de

coördinatie van een leeftijdsgroep op zich te nemen. Zij worden

begeleid door hoofd coördinator Ronald van de Mheen.

 

Scheidsrechterscursus

Het eerste, theoretische deel van de junioren scheidsrechterscursus

onder leiding van onze scheidsrechters begeleider Ferry Los heeft

plaats gevonden. Momenteel gaan onze jeugdscheidsrechters met

praktijkopdrachten aan de slag.

 

Spelersraad

Als bestuur luisteren we graag naar de input van onze leden en hun

verbeterpunten en suggesties voor de toekomst. Afgelopen week is

de spelersraad voor de bovenbouw voor het eerst bij elkaar gekomen.

Kortom, er is veel beweging bij onze club waar veel leden enthousiast

aan mee werken. We zijn blij met alle support en positieve geluiden.

 

Het bestuur

Interne en mini

 Poule_A1  Poule_A2

Poule_B1Poule_B2

MINI's

Mini_1Mini_1B

Mini_2Mini_2B

Contributie komend seizoen via ClubCollect

Best clubleden, 

Ongetwijfeld hebben jullie ervaren dat de club volop in beweging is. Er wordt een aantal slagen gemaakt om de club professioneler te besturen. Eén van deze slagen betreft de inning van de contributie.

Daarom zal vanaf komend seizoen de inning worden uitbesteed aan ClubCollect,

een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van contributies. Voor alle duidelijkheid: ClubCollect is geen incassobureau. Dit samenwerkingsverband levert zowel de leden als de club voordelen op.

Het voordeel voor jullie is het grote gebruiksgemak waarmee de betalingen

voldaan kunnen worden en de mogelijkheid om gespreid te betalen in 3 termijnen.

15 april.

29 april

13 juni.

De kosten voor gespreid betalen neemt Buitenboys voor zijn rekening, wij hebben om die reden de contributie met 1,50 verlaagt.

 

Wat betekent dit samenwerkingsverband concreet?

ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inningen over.

ClubCollect zal via SMS en e-mail contact opnemen met alle leden (zorg er daarom voor dat de ledenadministrateur recente en juiste gegevens van u heeft). De betaalverzoeken worden verstuurd via SMS en e-mail.

Door op een link te klikken komt u op uw persoonlijke betaalpagina

van ClubCollect en hier kunt u uw factuur inzien, downloaden en betalen.

Hier kunt u ook kiezen om uw contributie in één keer te betalen of in termijnen. De betalingen verlopen via iDEAL of automatische incasso.

Een deel van uw persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) zal hiervoor worden verstrekt aan ClubCollect en zullen alleen zichtbaar zijn voor de penningmeester, voor ClubCollect en u als clublid.

Deze verwerking zal plaatsvinden geheel conform de vereisten

onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp). U als clublid kunt erop vertrouwen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden.

 

Meer informatie over de werkwijze van ClubCollect kunt u vinden op www.clubcollect.com.

 

Vragen kunt u stellen via de link in het systeem.

 

JSF leden die gebruik maken van betaling via het fonds dienen dit ook aan te geven als er ook aankomend seizoen weer gebruik gemaakt gaat worden van het JSF. Wij houden daar dan rekening mee. Geeft u dit gaarne aan in clubcollect bij “stel een vraag”

Ontwikkelingen Buitenboys

Beste leden,                                                      26-02-2017

 

Op regelmatige basis willen wij jullie op de hoogte houden van de

zaken waar wij als bestuur mee bezig zijn om jullie club verder te

ontwikkelen.

Verbouwing:

• Vanaf maandag 13 maart zijn de kleedkamers in ons clubgebouw

   weer bruikbaar voor onze leden. Ze zien er prachtig uit. Alle

   vloeren, muren, plafonds en bankjes zijn opgeknapt.

• De restauratie van onze kantine verloopt zeer voorspoedig. Alle

   ramen zijn vernieuwd. Momenteel is aannemer Belmer bezig met

   het stucwerk en de grondwerkzaamheden van de bar en keuken. 

• De verwachting is dat we eind mei, nog voor onze thuistoernooien,

   het clubgebouw weer volledig kunnen gebruiken.

• We zijn nog steeds in gesprek met de gemeente en Stichting

   Waarborgfonds Sport voor de financiering van onze aanbouw.

   In verband met een niet kloppend financieel overzicht van

   voorgaande jaren is de aanvraag uitgesteld.

   Met ondersteuning van ons nieuwe administratiekantoor is het

   dagelijks bestuur bezig de financiën overzichtelijk te krijgen

   zodat we in een latere fase onze aanbouw kunnen realiseren.

Contributie inning:

• Club Collect gaat voor ons de contributie inning verzorgen. Er

  komen 3 termijnen om onze leden financieel tegemoet te komen.

  De contributie wordt verlaagd met €1,50 om de kosten, van

  gespreid betalen, niet door te berekenen op onze leden.

• De inning gaat via email en sms verlopen. Hierdoor is het erg

  belangrijk alle juiste contactgegevens van onze leden te hebben.

 

Kascommissie:

• Inmiddels heeft er een gesprek tussen het bestuur en de

  kascommissie plaatsgevonden waarin de kascommissie haar

  bevindingen heeft aangegeven. Tijdens een ALV zal de 

  kascommissie onze leden hierover informeren.

Evenementen:

• 24 maart wordt er een tienkamp voor onze C jeugd georganiseerd. 

• 7 april hebben we een Bingo avond.

• De feestcommissie is bezig met de organisatie van een activiteit

  voor onze D en E jeugd. Binnenkort zullen we hier meer over

  melden.

Het bestuur

Interne competitie en mini

Technische commissie